Regulamin wpłat

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Stowarzyszenie Kocie Ranczo, Parkowa 7/11 16-020 Czarna Białostocka, KRS: 0000978844, zwane dalej Stowarzyszeniem, usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony internetowej kocieranczo.pl, przekazywanie darowizn pieniężnych na działania Stowarzyszenia.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Stronie lub Witrynie, należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem kocieranczo.pl
  3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony  internetowej kocieranczo.pl w celu przekazania darowizny.
  4. Korzystając ze strony internetowej kocieranczo.pl do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
  5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem internetowym kocieranczo.pl/regulamin-wplat.
 2. Zasady przekazywania darowizn
  1. Przekazywanie darowizn przez Stronę odbywa się za pośrednictwem operatora płatności online: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
  2. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy certyfikatu SSL wszystkie przesyłane informacje
  3. Za pośrednictwem strony można przekazać darowiznę w dowolnej kwocie, oraz darowiznę na rzecz utrzymania konkretnego kota (tzw. Wirtualna Adopcja)
  4. Wpłacając darowiznę Darczyńca musi podać swój adres e-mail. Jest to wymagane przez serwis Przelewy24 do obsługi płatności. Podany adres nie zostanie zapisany i nie będzie przechowywany przez Kocie Ranczo.
  5. Wpłacając darowiznę na Wirtualną Adopcję Darczyńca może podać swoje imię. Jest to całkowicie dobrowolne. Imię to zostanie wyświetlone w ramach Witryny do czasu zakończenia okresu Wirtualnej Adopcji.
  6. Przechowywanie imienia odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Zwolnienia podatkowe
  1. Darowizny przekazane na działania Stowarzyszenia można odliczyć od dochodu:
   1. Osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych)
   2. Osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od osób prawnych).
  2. Potwierdzenie przelewu na rzecz Stowarzyszenia należy przechowywać 5 lat od dokonania Darowizny.
 4. Reklamacje
  1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z przekazaniem Darowizny, należy je zgłosić pod adresem  poczty e-mail kontakt@kocieranczo.pl
  2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności Przelewy24 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Regulamin reklamacji operatora płatności dostępny jest pod adresem przelewy24.pl/reklamacje.